Dictionar asigurariDomeniul asigurarilor vine cu o serie de termeni specializati, care nu sunt la indemana oricui. Este posibil ca la un moment dat sa vrei sa inchei un anumit tip de polita, insa sa nu intelegi toti termenii folositi. De aceea, RCA ieftin iti pune la dispozitie un dictionar de cuvinte din domeniul asigurarilor, pe care sa il folosesti ori de cate ori nu stii ce inseamna un anumit termen.

De cele mai multe ori, atunci cand mergi sa inchei o polita, managerul de produs iti va da mai multe detalii referitoare la aspecte precum: in ce consta respectiva asigurare, care sunt termenii si conditiile, cat te costa propriu-zis incheierea asigurarii si diverse alte particularitati. 

Insa pentru o mai buna intelegere si pentru o documentare prealabila, poti cauta si tu informatii si explicatii referitoare la termenii pe care ii folosesc asiguratorii, in asa fel incat domeniul sa nu iti fie unul total strain. Din momentul in care cunosti cateva cuvinte de specialitate de baza, vei intelege mai usor in ce consta intregul proces al asigurarilor.

APA DE CONDUCTA
apa scursa din instalatiile de apa in urma unor avarii accidentale la acestea sau operatia de daramare ori evacuare in urma scurgerii apei.

ASIGURARE
operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate.

ASIGURAT
persoana fizica sau juridica care, in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente; persoana fizica ce se asigura pentru anumite evenimente ce pot aparea in viata sa; persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciul pe care il poate produce unor terte persoane.

ASIGURATOR
persoana juridica (societatea de asigurari), care, in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurati, isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate pentru anumite calamitati naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la un anumit eveniment intervenit in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde, in conditiile legii, fata de anumite persoane.

BENEFICIAR ASIGURARE
persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare. In anume situatii, terta persoana care devine beneficiarul asigurarii este indicata in mod expres de catre asigurat in contractul de asigurare.

BROKER DE ASIGURARE
intermediar specializat care are ca principala activitate oferirea unor servicii, pe baza unui standard rezonabil de experienta si competenta profesionala; brokerul ofera consiliere si incheie asigurarea in mod normal ca agent al asiguratului, dar este platit de obicei printr-un comision al asiguratorului.

CERTIFICAT DE ASIGURARE
document emis pentru a oferi dovada existentei asigurarii.

COASIGURARE
situatie in care doi sau mai multi asiguratori, care impart riscul in proportii agreate, sunt in relatie contractuala directa cu asiguratul; ei sunt coasiguratori ai riscului.

CONTRACT DE ASIGURARE
contract prin care o parte - asiguratorul - este de acord ca, in schimbul primirii unei sume de bani agreate de la o alta parte - asiguratul - sa plateasca suma asigurata sau echivalentul acesteia, la producerea unor anumite evenimente.

DAUNA
esenta unui contract de indemnizatie este recuperarea unei daune suportate de asigurat.Nu toate daunele se vor incadra in polita, dar asiguratul va primi o despagubire prin polita daca dauna a fost cauzata de un pericol asigurat.

DAUNA PARTIALA
avarierea sau furtul unor parti componente ale bunurilor asigurate, astfel incat readucerea in starea dinaintea producerii evenimentului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente.

DAUNA TOTALA
furtul sau avarierea bunurilor asigurate intr-un asemenea grad incat refacerea prin repararea, inlocuirea ori reconditionarea partilor sau pieselor componente nu mai este posibila ori costul acestora ar depasi 85 % din suma asigurata.

FRANSIZA
este partea dintr-o dauna asigurata care este suportata de catre asigurat; procentul este specificat in polita.

FURT PRIN ACTE DE TALHARIE
furtul savarsit de o persoana sau un grup de persoane care: foloseste violenta impotriva Asiguratului sau a unui prepus al Asiguratului fortandu-l sa abandoneze bunurile asigurate

FURT PRIN EFRACTIE
furtul in urma caruia raman urme ca faptuitorii l-au savarsit, intrand in incaperea incuiata prin spargerea peretilor, usilor, legaturilor sau dispozitivelor de inchidere (broaste, chei, lacate, zavoare, etc).

INSPECTIE DE RISC
vizualizarea si verificarea starii generale, precum si conformitatea documentelor prezentate, ale autovehiculelor/locuintelor aflate sub incidenta asigurarii.

LEASING
operatiune prin care o parte, denumita locator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita Utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al Utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.

LIMITA RASPUNDERII
cuantumul maxim al sumei pe care Asiguratorul o poate plati Asiguratului, in cazul producerii unui eveniment asigurat.

OBIECTUL ASIGURARII
bunul sau raspunderea potentiala care este descris/a in polita si de care asiguratorul trebuie sa fie in asa masura legat din punct de vedere legal, incat sa aiba un interes asigurabil.

PERIOADA ASIGURATA
perioada in care asiguratorul este raspunzator pentru acoperirea daunelor produse conform clauzelor prevazute in polita.

PERIOADA DE GRATIE
un numar de zile (de obicei 15) pe parcursul carora acoperirea de asigurare continua dincolo de data de expirare a perioadei asigurate normale, pentru a permite plata unor noi prime si obtinerea continuitatii acoperirii.

PRIMA DE ASIGURARE
suma de bani care trebuie platita de catre asigurat catre asigurator, in conformitate cu clauzele stabilite prin contractul de asigurare.

PRIMA SUBSCRISA
Venitul din primele aferente politelor subscrise in decursul unui an financiar, indiferent de partea cuvenita din ele.

RASPUNDERE CIVILA
obligatia de reparare a prejudiciului cauzat unei terte persoane.

RASPUNDERE CIVILA PROFESIONALA
obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta, in desfasurarea activitatii sale profesionale.

REASIGURARE
asigurarea de catre un asigurator, integral sau partial, a unui risc pe care l-a preluat deja in asigurare, incheiata cu un alt asigurator, care se numeste reasigurator.

RISC
orice situatie ce deriva din activitatea unei persoane sau a unei organizatii si care poate determina pierderi, daune materiale, vatamari corporale, raspundere civila, etc.

SOCIETATE DE LEASING
societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, conform legislatiei in vigoare.

SUMA ASIGURATA
limita raspunderii asiguratorului prin polita; cu exceptia cazului politelor de prima dauna, trebuie sa reprezinte valoarea maxima expusa la risc.

TURIST ASIGURAT
orice persoana care cumpara sau care se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice alta persoana in numele careia contractantul principal se angajeaza sa cumpere pachetul de servicii turistice - alti beneficiari - sau orice persoana in favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice ? cesionarul.

UZURA
deprecierea calitatilor unui bun, stabilita functie de vechime, intrebuintare si starea de intretinere a acestuia.

VALOAREA DE ASIGURARE
limita maxima pana la care asiguratorul raspunde pentru unul sau mai multe evenimente asigurate si in functie de care se stabileste marimea primei de asigurare.

VALOAREA DE NOU
valoarea de comercializare de nou a autovehiculelor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori).