Termeni si conditii privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare

Prezentul document stabileste regulile privind incheierea Contractelor de Asigurare prin intermediul Site-ului www.pint.ro.

1. Prestarea Serviciilor 

1.1 Serviciile de intermediere incheiere contracte de asigurare sunt realizate de societatea Pint.ro Broker de Asigurare SRL (denumita in continuare "PBA"), in calitate de broker de asigurare:

Sediu social: strada Ion Brezoianu, nr. 23-25, Corp A, Etaj 3, Cam. 14, sector 1, Bucuresti.

J40/3122/2009, CUI 25251334 

e-mail: contact@pint.ro, capital social 200.000 lei

inregistrata sub numarul RBK-569 la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF- Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, e-mail: petitie-asigurari@asfromania.ro)

 

2. Definitii

Calcul - calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor furnizate pe Site de Cumparator/Client/Utilizator;

Site - domeniul www.pint.ro si subdomeniile acestuia;

Servicii - intermediere in asigurari prin intermediul Site-ului; 

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre PBA. si Cumparator prin care Cumparatorul transmite catre PBA, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Servicii de pe Site.

Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.

Client/Utilizator – persoana fizica/ persoana juridica care are sau obtine acces la Continut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre PBA;

Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Cumparator si istoricul comenzilor Cumparatorului in Site;

Continut - toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic, precum si  continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor/ Clientilor/Utilizatorilor  de catre PBA prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, precum si orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre PBA catre Cumparator;

Asiguratul - persoana,fizica sau juridica a carei sanatate sau bunuri sunt protejate in baza Contractului de Asigurare;

Asigurator - Persoana juridica autorizata in conditiile Legii 237/2015 sa exercite activitati de asigurare.

Contractul de Asigurare - contractul in baza caruia Asiguratorul se obliga sa indeplineasca serviciile stabilite in cazul aparitiei evenimentului asigurat, iar Asiguratul de obliga sa plateasca prima de asigurare;

Cookies - folderele text pastrate de browserul utilizatorului pe hardul calculatorului, care pot fi utilizate de operatorii paginii de internet pentru recunoasterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia continutul afisat;

 

3. Incheierea Contractului de Asigurare

Contractele de asigurare sunt emise de PBA in numele companiilor de asigurare partenere. Contractul de Asigurare se incheie in baza:

a) prezentului document,

b) cererii de oferta din partea Utilizatorului/Cumparatorului/Clientului,  

c) ofertelor afisate in Site; 

d) comenzii transmise de catre Utilizator/Client/Cumparator catre PBA.

In baza informatiilor furnizate de Utilizator/Cumparator/Client, sistemul efectueaza calculul primelor de asigurare de la asiguratorii parteneri care ofera serviciu de webservice pentru produsul solicitat de Utilizator/Cumparator/Client si  pregateste oferta de asigurare. 

Inainte de finalizarea comenzii, Cumparatorul declara: 

a) citirea si acceptarea prevederilor prezentului document; 

b) ca datele completate in Site sunt corecte si conforme cu realitatea

c) ca are 18 ani impliniti;

d) ca a a înteles si a acceptat termenii si conditiile contractului de asigurare si drepturile si obligatiile ce ii revin si ca este de acord cu emiterea politei de asigurare; informatii despre contractul de asigurare incheiat la distanta pot fi consultate aici. 

e) ca isi da acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal in scopul calcularii ofertelor solicitate precum si in scop de publicitate. 

Prin acceptarea prezentului document Cumparatorul imputerniceste societatea PBA sa il reprezinte in relatia cu asiguratorul, sa solicite oferta de asigurare si sa emita polita de asigurare. 

Orice declaratie falsa a Cumparatorului duce la anularea politei de asigurare de catre Asigurator si atrage raspunderea Cumparatorul pentru toate daunele provocate prin aceasta fapta.

Politele  de  asigurare  RCA si politele de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD)  nu se anuleaza  de catre societatile de asigurare, cumparatorului revenindu-i obligatia de a achita catre PBA prima de asigurare pentru acestea. 

In cazul sumelor neincasate aferente politelor de asigurare ca urmare a anularii politei, refuzului la plata sau a modificarilor de tarif, PBA se poate indrepta impotriva Cumparatorului care a lansat respectiva Comanda pentru recuperarea sumelor platite catre Asigurator.

 
 

4. Modalitatea de plata si intrarea in posesie a politei de asigurare

Cumparatorului, ii revine obligatia de a achita doar prima de asigurare aferenta politei de asigurare comandate, precum si eventuala diferenta de prima rezultata ca urmare a corectarii politei cu date corecte.  

Politele de asigurare se pot achita online cu cardul. Pot exista contracte de asigurare a caror prima poate fi platita doar printr-o singura modalitate de plata; de asemenea, modalitatea de plata poate diferi in functie de data intrarii in vigoare a asigurarii sau valoarea acesteia.   

Dupa finalizarea Comenzii Cumparatorul primeste, in format electronic la adresa de e-mail furnizata in formularul de comanda, rezumatul Comenzii in baza caruia s-a emis oferta de asigurare. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta confirmarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic (sms). Comanda se confirma telefonic sau prin e-mail sau sms.  
 

5. Dreptul la retragere al Cumparatorului din Contractul de Asigurare

5.1 In cazul incheierii contractelor la distanta: 

Cumparatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul incheiat la distanta, in termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la incheierea Contractului de Asigurare/ primirea politei de asigurare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Solicitarea de denuntare se trimite de catre Cumparator pe adresa de e-mail: contact@pint.ro in termenul prevazut anterior. In cazul denuntarii contractului incheiat la distanta, Cumparatorul nu va fi obligat la cheltuieli. In termen de 30 de zile de la primirea notificarii privind denuntarea contractului, PBA va rambursa prima de asigurare incasata.

Dreptul de denuntare unilaterala nu se aplica in cazul asigurarilor RCA, a  contractelor de asigurare pentru calatorie in strainatate odata inceputa perioada de asigurare, a politelor de asigurare de calatorie si pentru bagaje  sau a altor polite de asigurare pe termen scurt cu o durata de cel mult o luna calendaristica, a asigurarilor obligatorii de locuinta.

5.2 Referitor la asigurare RCA:

Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, asiguratorul este obligat sa restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia insotita de documentele doveditoare,parte din  prima de asigurare platita; 

Prima de asigurare se restituie partial numai in cazurile în care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii. 

5.3 Politele  de  asigurare  RCA, politele de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD)  nu se anuleaza  de catre societatile de asigurare, cumparatorului revenindu-i obligatia de a achita catre PBA prima de asigurare pentru acestea.   

 

6. Corectarea datelor inscrise in polita de asigurare. Reclamatii. Modificari

Daca datele inscrise pe polita de asigurare nu corespund cu cele furnizate de cumparator in formularul de comanda sau inscrise in certificatul de inmatriculare/carte de identitate/acte proprietate, Cumparatorul este obligat sa ne anunte, in cel mai scurt timp pe email, la contact@pint.ro, pentru a remedia situatia. Eventualele erori materiale inscrise in polita de asigurare vor fi corectate prin emiterea de catre asigurator de acte aditionale/suplimente de asigurare la polita emisa. 

Reclamatiile referitoare la incheierea asigurarilor prin intermediul Site-ului pot fi transmise in scris la adresa sediul social al PBA  sau la adresa de e-mail sesizari@pint.ro. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.  Reclamatia trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: numele si prenumele Cumparatorului, adresa de e-mail, adresa de corespondenta precum si o scurta descriere a situatiei reclamate. Daca raspunsul primit de la noi va nemultumeste, atunci aveti posibilitatea sa apelati la Solutionarea Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Non-Bancar.(SAL-Fin)

Limba intrebuintata in relatiile dintre Utilizator/Cumparator, asigurator si PBA este limba romana. Legea aplicabila in relatiile dintre Utilizator/Cumparator, asigurator si PBA este cea romana. Eventualele neintelegeri intre parti se rezolva pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, de catre instanta de judecata competenta. 

Prezentul document este in vigoare din data de 01.01.2016 si revizuita la 15.07.2020. PBA are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor acestui document fara o notificare prealabila, acesta fiind opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la data afisarii in Site. In caz de diferenta intre prezentul document si Termenii si Conditiile Generale ale Site-ului, are prioritate prezentul document.